Een korte geschiedenis

Op 19 maart 2016 kregen we de sleutel van de gemeente Winsum om het oude schoolgebouw De Holm opnieuw te openen. Weliswaar niet als school, maar wel om er een plek van te maken waar we elkaar weer zouden kunnen ontmoeten. Want haal je de school weg uit het dorp, dan haal je het hart weg. Zeven jaar later kunnen we met trots zeggen dat we een plek hebben gecreëerd waar veel mensen uit, maar ook buiten ons dorp, hun weg naartoe hebben gevonden. Op 28 november 2018 heeft Stichting De Holm het koopcontract ondertekend en was De Holm als broedplaats van werken, leren, zorgen een feit. Er ontstonden allerlei ideeën en plannen verder te ontwikkelen. Veel plannen die slaagden tot op de dag van vandaag zie je terug op deze site.

We zien De Holm niet als een project maar een reis, een expeditie. Op expeditie gaan is een heel andere beweging dan een ‘project’ opstarten. Een project heeft een concreet doel, een kop en een staart en een meetbaar succes. Een expeditie is veel minder scherp omlijnd. Op zoek naar het onbekende. Kansen en mogelijkheden zien. We zijn vooral geïnteresseerd in de ontwikkeling van ons dorp Den Andel, maar ook van de regio, van haar bevolking en de maatschappij en niet in de laatste plaats van ons zelf. Betrokkenheid en de menselijke maat als leidraad. We zoeken met onze mede expeditieleden naar wat ons deelt, wat de persoonlijke motivatie is om mee te doen, met een open vizier.

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het in exploitatie houden van en activiteiten te (laten) ontplooien in de voormalige school De Holm aan de Streekweg 41 in Den Andel om met het gebouw en omliggende buitenruimtes de sociale cohesie in het dorp Den Andel te vergroten. De Stichting wil dit bereiken door:

  • activiteiten te ontplooien en te borgen die hieraan een bijdrage leveren
  • een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de maatschappij en Den Andel in het bijzonder
  • een bijdrage te leveren tot bewustwording over verleden, heden en toekomst van een zo groot mogelijk publiek
  • een bijdrage te leveren aan de zorg voor elkaar als dorpsbewoners en zo mogelijk daar buiten, dit in de ruimste zin van het woord; samenwerking tot stand te brengen en te bevorderen tussen groepen, organisaties en instanties, waardoor de wederzijdse doelen positief beïnvloed worden
  • haar doelstellingen uit te dragen middels alle beschikbare media; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn.
voormalig schoolgebouw is nu de Holm

#sectie organisatie met fotos van personeel#

Beloningsbeleid bestuurders

Bestuurders van Stichting De Holm Den Andel verrichten hun taken onbezoldigd. Bestuurders zijn gerechtigd directe onkosten te declareren. Hiervan wordt in de praktijk geen gebruik gemaakt.

Beloningsbeleid personeel

Momenteel werkt iedereen nog op vrijwillige basis. Een salarisregeling / onkostenvergoeding voor vrijwilligers, dan wel personeel, is in ontwikkeling.