Dorpsondersteuning

Activiteiten en projecten opgezet door vrijwilligers van De Holm zijn er allemaal op gericht ons dorp levendig en positief gezond te houden. Gezellige ontmoetingen, persoonlijke aandacht en ook het stimuleren van een positieve gezondheid. Het DOT (Dorps Ondersteuning) team van De Holm richt zich specifiek op die positieve gezondheid. We trekken samen op met ervaringsdeskundigen uit eigen dorp, met Mensenwerk Hogeland en andere instellingen, burgerinitiatieven en gemeenten. De basis in de begeleiding is een fijn contact, veel ruimte voor jouw zorgen, vertrouwen en een goede samenwerking. Vergoeding voor begeleiding is mogelijk via de WMO. Wij helpen je ook bij de aanvraag.

Wanneer kun je een beroep doen op het DOT?

  • Als je iemand nodig hebt die je helpt thuis de boel weer op orde de krijgen.
  • Als je je eigen regie weer wilt pakken, terug in je kracht wilt staan en gaan focussen op nieuwe mogelijkheden.
  • Als je iemand zoekt die je ondersteunt bij het zetten van volgende stappen.
  • Als je niet lekker in je vel zit, vastloopt in je leven of het moeilijk is zelfstandig te wonen.
  • Als je hulp nodig hebt bij formulieren, mantelzorg, schulden, regelingen bij laag inkomen, opvoeding en relatieproblemen.

Denk je dat je hulp kunt gebruiken of heb je een vraag of mededeling?

Bel of Whatsapp met de DOT-leden

In de Thuiskamer is er tijdens openingstijden ruimte voor een kopje koffie, een praatje of om gezellig samen iets doen. Je kunt in de Thuiskamer ook terecht met een persoonlijke vraag op het gebied van bijvoorbeeld financiën, mantelzorg of een andere vraag die voor jou/u belangrijk is. Karin Spijk kan samen met jou/u naar deze vraag kijken en indien gewenst doorverwijzen naar mensen of instellingen die verder kunnen helpen. Karin Spijk is de coördinator van de Thuiskamer in samenwerking met Mensenwerk Hogeland.

Ook hebben we in Mariëlle Mijnlief van Onder Ons een fijne partner gevonden. Ze is geregeld in De Holm voor een gesprek over afscheid en uitvaart, zie ook www.onderonsuitvaart.nl