Dorpsondersteuning

Activiteiten en projecten opgezet door vrijwilligers van De Holm zijn er allemaal op gericht ons dorp levendig en positief gezond te houden.
Gezellige ontmoetingen, persoonlijke aandacht en ook stimulering op de elementen van positieve gezondheid.
Het DOT team van De Holm richt zich wat dieper op 6 dimensies van positieve gezondheid.

We zijn hierin op expeditie en trekken samen op met ervaringsdeskundigen uit eigen dorp, met Mensenwerk Hogeland en andere instellingen, burgerinitiatieven en gemeenten.

Bellen of Whatsappen met het DOT Team

  • Heb je een berichtje of een vraag of mededeling ? Bel of Whatsapp naar Marja (06-53224743), Sandra (06-30779420) of Karin (06-13265394). Wij helpen je met je vraag.

Als het kan starten we in september weer met de Thuiskamer

  • De Thuiskamer is er voor een kopje koffie en een praatje nader bericht volgt

De Thuiskeuken

Den Andel van de Kook ( samen in De Holm koken en eten) ligt vanwege Corona stil echter hebben we naar manieren gezocht om toch in contact te blijven met onze dorpsgenoten en tevens onze wens om gezonde en betaalbare maaltijden te serveren.. DMV de donderdag ‘”dorpsmaaltijd”. Een succes want zo’n 30-50 deelnemers per week!
De maaltijden zijn gezond en met liefde bereid door een team van enthousiaste vrijwilligers.
Het is de bedoeling de formule “gezond, betaalbaar ,lekker en samen” door te laten groeien.