N’Aandel heeft zorg hoog in’t Vaandel

Dat belooft wat.
We willen ook wat.

Vanuit de Holm is het initiatief opgepakt om een standpunt te formuleren en eventueel een plan te maken omtrent zorgvragen, hulpvragen in en om ons eigen dorp. We noemen het project “N’Aandel heeft zorg hoog in’t vaandel”
Dit doen we omdat we geloven dat het bijdragen aan zorg, hulp en of aandacht geven, een toegevoegde waarde heeft voor het welzijn van de mensen dichterbij eigen huis. Dat is beter voor dit dorp en haar omgeving.

Levensloopbestendig wonen in Den Andel

Hoe voorkomen we dat oudere mensen moeten verhuizen omdat er geen passende zorg of voorzieningen zijn, wat kunnen we zelf doen, hoe kunnen we mantelzorgers ontzorgen?

Aandacht

“Aandacht is omvattender dan zorg, hulp. Bij zorg, hulp zet je er algauw het woord professioneel voor. En professioneel is er al voldoende aanwezig. Aandacht is aanvullend, of misschien beter geformuleerd als”
“rondom professionele zorg’. Aandacht in eerste instantie los van en dus voorafgaand aan professionele zorg, dan werkt het mogelijk preventief. Of je helpt mensen de voor hen goede plek in de professionele wereld van zorg te vinden. Aandacht naast en na professionele zorg.

Uit aandacht zou een vorm van (beperkte, specifieke) zorg kunnen groeien. Dat wordt dan duidelijk omdat vanuit aandacht ook gesignaleerd wordt (denk hierbij aan individuele situaties, maar ook aan signalen die naar gemeente, huisartsenpraktijken, buurtzorg e.d.moeten).

Maar goed allemaal mooi en aardig. Je moet het begrip aandacht wel invullen. Invullen hoe je er vorm aan geeft.
Nu gebeurt er natuurlijk al van alles. ook in de Holm  zoals “rond de puzzel tafel”, de eetavonden, yoga enz.
Verder kun je denken aan bijeenkomsten met een onderwerp, b.v. ouder, oud worden in Den Andel, hoe doe je dat (moet je vanzelfsprekend veel concreter invullen zoals je boodschappen, omgaan met beperkingen en
ziekte, eenzaamheid enz.).
Hieruit zouden coördinerende en initiërende werkzaamheden voor De Holm kunnen voortvloeien.

Je zou kunnen denken aan een sociaal spreekuur ingevuld door een of meer vrijwilligers(een vast tijdstip of op afspraak). In geval iemand zich zorgen over iets maakt, ergens mee tobt en daar graag eens gericht over wil praten, advies over wil krijgen.

Rita Spieker,  jan 2017 

Ontwikkeling Den Andel

Vorig jaar is er een overleg geweest met een aantal dorpsgenoten – ervaringsdeskundigen uit de zorg- om te inventariseren met betrekking tot het onderwerp zorg, hulp en aandacht.

Enkele uitspraken die we daaruit meenemen:

Laat deskundigen vooral het professionele en specialistische werk doen.
Het is de verantwoordelijkheid van de Gemeente om professionele zorg te garanderen en te faciliteren.
Eigen regie over gezondheid, leven en zorg en meer zorg voor elkaar.
zorg moet continue geboden kunnen worden.
Vrijwilligerswerk is geen garantie voor continuïteit.
“Vroeger werkte ik in de zorg maar ben ik wegbezuinigd; nu als vrijwilliger zorgtaken doen? Dat is krom”.
Aandacht geven en hulp bieden aan je naaste buur, dat is logisch en dat doen al velen.
Wil iedereen wel hulp, aandacht?
Is Den Andel geschikt voor ouder(wordende) e bewoners (autoloos)?

‘Wedde dat ’t lukt’ zorgt ervoor dat inwoners van Wedde langer zelfstandig thuis kunnen wonen door professionele zorg met vrijwillige hulp te verbinden en te organiseren rond de mensen thuis. Allerlei hulp- en zorgvragen zijn snel in beeld waardoor direct op het juiste domein geschakeld wordt.

Geïnspireerd door het project “Wedde dat ‘t lukt” gaan we verder met ons onderzoek en ontwikkelen van een plan hoe aandacht en  zorg voor elkaar te waarborgen. Wedde dat ‘t Lukt heeft een model waar bij hulp- en of zorgvragen gesignaleerd, gecoördineerd en opgelost worden door een driehoekssamenwerking te vormen  van specialisten (huisartsen), een centrale dorpsondersteuner en vrijwilligers. Uniek hieraan is de mooie samenwerking formele en informele zorg en de coördinerende rol van de dorpsondersteuner.

Er zijn gesprekken gepland met huisartsenpraktijken ( o.a. Warffum)  en met de initiatiefnemers van Wedde dat ‘t lukt.

Wordt vervolgd

Vanuit De Holm in Den Andel worden sociale en duurzame initiatieven ondersteund onder het mom:“jouw idee is onze start”. Rita Spieker, en de oprichters van Wedde dat”t lukt en huisartsenpraktijk Warffum helpen mee M’Andel gestalte te geven.