LOL in WOL

18-01-2017 09:30 - 18-01-2017 11:30

De spinnewielen staan klaar, de haak- en breipennen geslepen ….
We zijn er van 9:30 – 11:30