Bezoek aan de Molen De Jonge Hendrik

De Jonge Hendrik (2008)

De molen De Jonge Hendrik werd in 1875 gebouwd nadat de vorige molen was afgebrand. Met de molen is tot in de jaren 80 nog gerst tot gort gepeld door de laatste beroepsmolenaar van deze molen, Tiddo Muda. Na zijn overlijden is de molen is tot 1998 op vrijwillige basis in bedrijf geweest en is dat sinds kort na afronding van de restauratie weer. Bij deze restauratie kreeg de molen onder andere een nieuwe stelling (omloop) en een nieuw wiekenkruis met de stroomlijnsystemen Van Bussel en Dekker en daarnaast nieuwe zelfzwichtingskleppen. De molen is thans eigendom van de Molenstichting Winsum.

De Jonge Hendrik is voorzien van één koppel maalstenen, twee pelstenen en een pletterij.

De molen werd op 22 september 2007 na een periode van negen jaar stilstand weer officieel in gebruik gesteld.

Bezoekmogelijkheden vrijdag van 9:00 – 16:30 en als de molen draait.