De Holm Parentsplan

CowdFunding Holm Parentsplan 2017 De Holm is een oud schoolgebouw in het mooie Den Andel. Dit gebouw willen we behouden voor en met het dorp voor allerlei sociale en duurzame activiteiten. Een aanzienlijk bedrag is nodig om de school te kopen en om een aantal investeringen te doen zoals het energie neutraal maken van de school, het opstarten van projecten en noodzakelijk onderhoud.
De actie loopt en we hebben jouw steun nodig!
– Wat wil jij bijdragen? Adopteer een stukje van het gebouw: een deur, een muur, een schoorsteen, het schoolplein, een lokaal… Hiermee lever jij een belangrijke bijdrage aan het in stand houden en ontwikkelen van de activiteiten in De Holm.
– Wat krijg je er voor terug? Jouw naam staat op het bord! Regelmatig word je op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de projecten. Bij adoptie krijg je iets van waarde terug.
Alle ruimte om mee te denken en te doen om je eigen ideeën en die van anderen te realiseren.
– Wat kun jij adopteren? De school is opgedeeld in grote en kleine stukjes. Elk deel vertegenwoordigt een bepaalde waarde, van €25,00 tot €10.000,00. Als je mee wilt doen, vind je in hieronder wat je ontvangt als je voor een bepaald bedrag meedoet.
  • € 25 Draag een steentje bij. Altijd welkom, deur staat open voor koffie/ thee.
  • € 50 Deur met een lage drempel. 1 x winkelen op onze rommelmarkt.
  • €100 Tegels schoolplein om de weg te plaveien naar nieuwe initiatieven. €10,00 kadobon voor H’Andel.
  • € 250 Muren voor de structuur en de opbouw. €25,00 kadobon voor H’Andel.
  • € 500 Vloeren voor een goede basis. Deelname aan 1 workshop in De Holm.
  • € 1.000 Ramen met uitkijk op een mooie visie. 1 dagdeel gebruik vaneen workshopruimte voor 20 personen.
  • € 2.500 Lokaal voor lokale projecten. 1 dag gebruik van workshopruimte voor 20 personen.
  • € 5.000 Gang naar leren, zorg en werken. Dagdeel workshops op maat voor 20 personen.
  • € 10.000 Een duurzaam dak. Gebruik van ruimte met lezing van een gerenommeerde spreker (in overleg).

Inmiddels is de stichting De Holm Den Andel opgericht en er is een rekening geopend bij de RABO Noord Groningen.

Zolang de Crwodfundactie loopt, kun je -vanaf – een steentje bijdragen (zie onderaan).

Steun je ons ? Dan kun je een bedrag aan ons overmaken op NL75RABO0329429620 omschrijving Holm Parents Plan.

​​Bedankt voor je bijdrage en we gaan ervoor !

Update mei 2018  We hebben de afgelopen anderhalf jaar met de gemeente verkend hoe we onze initiatieven in De Holm zouden kunnen opbouwen en versterken. Het voormalig schoolgebouw in bruikleen, huren of kopen is hierbij grondig onderzocht. De conclusie is dat we door de gemeente nu in de gelegenheid worden gesteeld het pand te kopen met de afspraak dat als de stichting stopt met haar werk het pand weer voor het zelfde bedrag wordt terug gekocht door de gemeente. Dit moet het voor ons mogelijk maken het pand te kunnen financieren. De richtprijs voor koop is €135.000 waarbij de gemeente €55.000 subsidieert (voorgenomen besluit). De rest moet uit crowdfunding, fondsen, leningen en of hypotheek komen.

Hartelijke groet,

Stichting De Holm Den Andel
Engbert Breuker, Sandra Dijksterhuis, Peter Barsingerhorn en Marja Heijnen
06-53224743