De Holm Inclusief

we zijn trots op wat we tot nu toe bereikt hebben en zijn klaar voor de volgende stap!

En dat is onze expeditie voortzetten voor en met de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hulp bij hun zoektocht naar zelfstandigheid of geluk. De stichting De Holm bouwt haar rol uit nu het gebouw functioneel ingericht kan gaan worden. Deze plek, dit gebouw op deze locatie en functionele ruimtes zijn bij uitstek geschikt om sociaal en duurzaam te opereren. Hier kan de Stichting bouwen aan een duurzaam ontmoetingspunt en broedplaats voor De Holm Inclusief. In het grote bronplan wordt De Holm Inclusief toegelicht maar heel kort samengevat:

De Holm Inclusief staat voor een continue broedplaats voor Leren, Werken, Zorgen en Meedoen, vanuit een Duurzaam blikveld.